Chuyên đề pháp lý

Quy định pháp luật về thu tiền sữ dụng đất _(cập nhật ngày 12-12-2017)

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Theo quy định pháp luật đất đai hiện hành, một trong những căn cứ tính Tiền sử dụng đất (“TSDĐ”) là giá đất tính thu TSDĐ, trong đó khi xác định giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất thì trong trường hợp UBND cấp tỉnh chưa ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tại thời điểm xác định TSDĐ thì tiếp tục sử dụng hệ số điều chỉnh giá đất đã ban hành của năm 2014 theo quy định tại Thông tư 93/2011/TT-BTC áp dụng đến hết ngày 31/12/2014, do đó, thời điểm từ sau ngày 31/12/2014 thì chưa có quy định áp dụng. Vì vậy, ngày 14/11/2017 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 123/2017/NĐ-CP để bổ sung quy định cụ thể trong trường hợp tại thời điểm xác định TSDĐ mà UBND cấp tỉnh chưa ban hành hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định thì áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất đã ban hành của năm trước đó để xác định TSDĐ phải nộp và UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm về việc thất thu ngân sách do chậm ban hành hệ số điều chỉnh giá đất.
Ngoài ra, Nghị định 123/2017/NĐ-CP còn bổ sung thêm quy định cho trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (không phải là đất ở) có thời hạn sử dụng ổn định lâu dài có nguồn gốc được Nhà nước giao đất có thu TSDĐ trước ngày 01/7/2004 sang đất ở để thực hiện dự án đầu tư từ ngày 01/7/2014 trở về sau thì nộp TSDĐ bằng mức chênh lệch giữa TSDĐ tính theo giá đất ở trừ (-) TSDĐ tính theo giá đất tính thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê của đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (thương mại, dịch vụ) thời hạn 70 năm tại thời điểm được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Và Nghị định trên còn quy định thêm chế tài xử lý đối với trường hợp Người sử dụng đất (“NSDĐ”) được Nhà nước giao đất nhưng không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư thì NSDĐ phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức TSDĐ.
Đồng thời, Nghị định 123/2017/NĐ-CP còn quy định cụ thể rõ ràng trình tự thủ tục miễn TSDĐ đối với dự án Nhà ở xã hội (“NOXH”), dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa; và trình tự thủ tục hoàn trả hoặc khấu trừ TSDĐ đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng QSDĐ đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án NOXH; và trình tự thủ tục xác định TSDĐ phải nộp khi người được mua, thuê mua NOXH thực hiện bán, chuyển nhượng NOXH.
Do đó, trong phạm vi chuyên đề này, Đất Luật tiếp tục cập nhật các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến việc thu TSDĐ để thuận tiện cho Quý Công ty nắm bắt và thực hiện.

Nội dung Chuyên đề này đã được Đất Luật cập nhật cho các Khách hàng thường xuyên của Đất Luật theo địa chỉ email đã đăng ký. Trường hợp Quý Khách hàng chưa đăng ký email với Đất Luật và có mong muốn nhận email cung cấp văn bản từ Đất Luật, vui lòng liên hệ với Đất Luật theo địa chỉ sau để được hỗ trợ (có tính phí cung cấp văn bản):

Ms Xoan. Điện thoại: (028) 6260 7101-Ext: 0 ; Email: xoan.vuong@dlf.vn Quý Khách hàng cũng có thể tham khảo nội dung Chuyên đề này tại website của Đất Luật sau thời gian 06 tháng kể từ ngày Chuyên đề được cập nhật cho các Khách hàng thường xuyên của Đất Luật.