Tin tức tiêu biểu

Chuyên đề Chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn Nhà đầu tư trong nước thực hiện dự án xây dựng nhà ở thương mại

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư (CTĐT) và lựa chọn nhà đầu tư (NĐT) thực hiện dự án xây dựng nhà ở thương mại (NOTM) được thực hiện quy định theo pháp luật nhà ở và pháp luật đầu tư, trong khi đó giữa các quy định pháp luật đang còn có sự khác biệt nhất định.
Do đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Quý khách hàng trong việc nắm bắt các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng NOTM cũng như có cái nhìn tổng thể để có sự chuẩn bị phù hợp trong quá trình triển khai xây dựng dự án NOTM, Đất Luật đã khái quát một số quy định liên quan đến điều kiện, thủ tục thực hiện thủ tục chấp thuận CTĐT, lựa chọn NĐT không thông qua đấu giá, đấu thầu đối với dự án phát triển NOTM không sử dụng vốn nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách theo pháp luật đầu tư và pháp luật nhà ở hiện hành vào chuyên đề “CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ VÀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ Ở THƯƠNG MẠI”.