Tin tức tiêu biểu

XÂY DỰNG

BÃI BỎ MỘT SỐ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG


Kể từ ngày 01/04/2020, biện pháp xử lý phạt tiền và biện pháp khắc phục hậu quả tương ứng của một số hành vi vi phạm về xây dựng theo Nghị đinh 139/2017/NĐ-CP[1] được nêu dưới đây sẽ bị bãi bỏ:

 1. Vi phạm của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, chủ sở hữu trong việc lựa chọn tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện năng lực tham gia hoạt động (thay vì phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng như quy định trước đây):
 • Lập dự án đầu tư xây dựng.
 • Thẩm tra dự án đầu tư xây dựng.
 1. Vi phạm về điều kiện hoạt động xây dựng (thay vì phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng như quy định trước đây):
 • Tổ chức hoạt động xây dựng không có hợp đồng lao động đối với các cá nhân đảm nhận những chức danh chủ chốt.
 • Tổ chức hoạt động xây dựng có những chức danh chủ chốt không có chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực đặc thù của dự án.
 1. Nhà thầu nước ngoài không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử theo quy định khi tham gia các hoạt động xây dựng (thay vì phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng như quy định trước đây).

Trường hợp các hành vi nêu trên xảy ra trước ngày 01/04/2020 mà đã có quyết định xử phạt hành chính của cơ quan có thẩm quyền mà chưa thực hiện thì tiếp tục thực hiện theo quy định. Trường hợp các hành vi nêu trên được phát hiện hoặc bị lập biên bản sau ngày 01/04/2020 thì không tiến hành xử phạt vi phạm hành chính.

Trên đây là những nội dung đáng lưu ý tại Nghị định số 21/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở (“Nghị định 21/2020/NĐ-CP”), có hiệu lực từ ngày 01/04/2020.

 

XỬ PHẠT NẶNG ĐỐI VỚI CÁC VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ

Kể từ ngày 01/04/2020, mức phạt đối với các vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ được điều chỉnh tăng, bổ sung nhiều hành vi vi phạm bị xử lý, cụ thể:

 • Phạt tiền từ 30 triệu đồng - 40 triệu đồng đối với cá nhân, 60 triệu đồng - 80 triệu đồng đối với tổ chức có các hành vi sau:
 • Giả mạo, làm sai lệch dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ trong thực hiện đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ đo đạc và bản đồ (thay vì trước đây mức phạt tiền là từ 15 triệu đồng - 20 triệu đồng đối với cá nhân, 30 triệu đồng - 40 triệu đồng đối với tổ chức). Ngoài ra, chủ thể vi phạm còn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ từ 03 đến 12 tháng.
 • Không sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ cơ bản trong lập, thực hiện đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ đo đạc và bản đồ chuyên ngành.
 • Không sử dụng dữ liệu không gian địa lý quốc gia trong thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch, xây dựng kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và các hoạt động khác phục vụ quản lý của Nhà nước.
 • Đối với các hành vi vi phạm về đường biên giới quốc gia được điều chỉnh, bổ sung thêm một số quy định chi tiết như sau:
 • Thể hiện không chính xác đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ trên thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ trong thực hiện đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ đo đạc và bản đồ; Lưu hành sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ liên quan đến chủ quyền lãnh thổ quốc gia mà không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền, biên giới quốc gia theo quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ: phạt tiền từ 30 triệu đồng - 40 triệu đồng đối với cá nhân, 60 triệu đồng - 80 triệu đồng đối với tổ chức.
 • Trao đổi quốc tế, xuất nhập khẩu thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ; xuất bản sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ liên quan đến chủ quyền lãnh thổ quốc gia mà không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền, biên giới quốc gia theo quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ: Phạt tiền từ 40 – 50 triệu đồng đối với cá nhân, 80 – 100 triệu đồng đối với tổ chức.

Những nội dung đáng lưu ý nêu trên được quy định tại Nghị định số 18/2020/NĐ-CP ngày 11/02/2020 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đo đạc và bản đồ, có hiệu lực từ ngày 01/04/2020, bãi bỏ các quy định xử phạt về đo đạc, bản đồ tại Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ.

[1] Nghị đinh số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở (“Nghị định 139/2017/NĐ-CP”)