Tuyển dụng

Tuyển dụng

Khi có nhu cầu tuyển dụng, Công ty Luật TNHH Đất Luật sẽ đăng tuyển các tiêu chí tuyển dụng cụ thể tại chuyên mục này. Theo đó, các tiêu chuẩn tuyển chọn sẽ được nêu trong phần mô tả công việc được đăng tuyển tại từng thời điểm cho từng vị trí cụ thể.

Hiện nay, chúng tôi chưa có nhu cầu tuyển dụng thêm nhân sự, vì vậy, thân mời bạn quay lại trong thời gian gần nhất.