Hoạt động

Lễ kỷ niệm 07 năm thành lập Khoa Luật - Trường Đại học Tôn Đức Thắng (14/7/2022) và Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác.

Công ty Luật TNHH Đất Luật vinh dự ký kết Thỏa thuận hợp tác với Khoa Luật – Trường Đại học Tôn Đức Thắng nhằm triển khai các chương trình hợp tác chiến lược phục vụ đào tạo, hỗ trợ định hướng nghề nghiệp và phát triển kỹ năng cho sinh viên Khoa Luật nhân dịp kỷ niệm 07 năm thành lập Khoa Luật - Trường Đại học Tôn Đức Thắng (14/7/2022).

Chúc cho mối quan hệ hợp tác giữa Khoa Luật - Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Công ty Luật TNHH Đất Luật thành công tốt đẹp, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho các thế hệ Sinh viên - Nhà trường - Doanh nghiệp và Xã hội.