ACTIVITIES

Supporting for flood victims in Ha Tinh province

Đợt mưa lũ năm 2010 đã gây thiệt hại nặng nề cả người và tài sản ở nhiều địa phương thuộc Hà Tĩnh. Ngay sau đó, Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh đã phát động phong trào đóng góp, hỗ trợ đồng bào lũ lụt vượt qua khó khăn. Vì vậy, Đất Luật thông qua Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tỉnh, đã trao tặng nhiều phần quà chia sẻ, giúp đồng bào bị lũ lụt khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống