TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI, XÂY DỰNG, NHÀ Ở, KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI, XÂY DỰNG, NHÀ Ở, KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI, XÂY DỰNG, NHÀ Ở, KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
15/11/2018
Tư vấn điều kiện, trình tự, thủ tục, phương án đầu tư phù hợp nhằm triển khai hoạt động đầu tư, xây dựng, khai thác kinh doanh dự án bất động sản; Tư vấn th...