Dịch Vụ Cung Cấp

TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI, XÂY DỰNG, NHÀ Ở, KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Tư vấn điều kiện, trình tự, thủ tục, phương án đầu tư phù hợp nhằm triển khai hoạt động đầu tư, xây dựng, khai thác kinh doanh dự án bất động sản;

Tư vấn thời điểm thực hiện các quyền, nghĩa vụ để đảm bảo tận dụng hiệu quả các cơ hội từ hoạt động đầu tư, kinh doanh cho Quý Khách Hàng;

Tư vấn các hình thức hợp đồng huy động vốn phù hợp hiện trạng pháp lý dự án, mong muốn của Quý Khách Hàng và quy định pháp luật có liên quan;

Soạn thảo, soát xét, hoàn thiện các loại hợp đồng huy động vốn, mua bán/chuyển nhượng;

Tư vấn các vấn đề pháp lý chủ đầu tư, Quý Khách Hàng cần lưu ý thực hiện từ khi bắt đầu đầu tư dự án cho đến khi hoàn tất xây dựng đưa dự án vào khai thác kinh doanh và bàn giao lại các hạng mục dự án cho Ban quản trị, cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Đại diện Quý Khách Hàng làm việc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình đầu tư, xây dựng, khai thác kinh doanh dự án.