Chuyên đề pháp lý

Chuyên đề  về SHC-SHR và quản lý kinh phí bảo trì nhà chung cư (cập nhật ngày 22_02_2019)
Chuyên đề về SHC-SHR và quản lý kinh phí bảo trì nhà chung cư (cập nhật ngày 22_02_2019)
18/03/2019
Chuyên đề pháp lý.
Chuyên đề về Báo cáo DTM và kế hoạch BVMT của dự án đầu tư xây dựng ( cập nhật ngày_19-02-2019)
Chuyên đề về Báo cáo DTM và kế hoạch BVMT của dự án đầu tư xây dựng ( cập nhật ngày_19-02-2019)
18/03/2019
Chuyên đề pháp lý
Chuyên đề nghiệm thu CTXD ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu (cập nhật ngày_01-02-2019)
Chuyên đề nghiệm thu CTXD ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu (cập nhật ngày_01-02-2019)
18/03/2019
Chuyên đề pháp lý
Chuyên đề về công việc cơ bản CĐT phải làm sau khi đưa DA vào sử dụng (cập nhật ngày_25-01-2019)
Chuyên đề về công việc cơ bản CĐT phải làm sau khi đưa DA vào sử dụng (cập nhật ngày_25-01-2019)
18/03/2019
Chuyên đề pháp lý.
Chuyên đề BHXH bắt buộc đối với NLĐ nước ngoài làm việt tại Việt Nam (cập nhật ngày_21-01-2019)
Chuyên đề BHXH bắt buộc đối với NLĐ nước ngoài làm việt tại Việt Nam (cập nhật ngày_21-01-2019)
18/03/2019
Chuyên đề pháp lý.
Chuyên đề kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất của NLĐ_( cập nhật ngày 27/11/2018)
Chuyên đề kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất của NLĐ_( cập nhật ngày 27/11/2018)
27/11/2018
Chuyên đề pháp lý.
Chấm dứt HĐLĐ do thay đổi cơ cấu công nghệ hoặc vì lý do kinh tế_(cập nhật ngày 16/11/2018)
Chấm dứt HĐLĐ do thay đổi cơ cấu công nghệ hoặc vì lý do kinh tế_(cập nhật ngày 16/11/2018)
17/11/2018
Chuyên đề pháp lý
Quy định pháp luật về hợp đồng lao động_( cập nhật ngày 15-11-2018)
Quy định pháp luật về hợp đồng lao động_( cập nhật ngày 15-11-2018)
15/11/2018
Chuyên đề pháp lý.
Chuyên đề pháp lý về việc sử dụng hóa đơn điện tử của Doanh Nghiệp_(cập nhật ngày 18-10-2018)
Chuyên đề pháp lý về việc sử dụng hóa đơn điện tử của Doanh Nghiệp_(cập nhật ngày 18-10-2018)
15/11/2018
Chuyên đề pháp lý
Tổng hợp các khoản thu nhập do NSDLD trả không đóng BHXH và không nộp thuế TNCN_(CẬP NHẬT NGÀY 01-09-2018)
Tổng hợp các khoản thu nhập do NSDLD trả không đóng BHXH và không nộp thuế TNCN_(CẬP NHẬT NGÀY 01-09-2018)
15/11/2018
Chuyên đề pháp lý