Hoạt động

KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG VÀ 25 NĂM NGÀY MANG TÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM

Công ty Luật TNHH Đất Luật vinh dự là nhà tài trợ cho sự kiện Chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống và 25 năm ngày mang tên trường Đại học Luật Tp. HCM.

Chúc Trường Đại học Luật Tp. HCM ngày càng phát triển tốt đẹp hơn.

https://hcmulaw.edu.vn/vi/chuoi-hoat-dong-chao-mung-45-nam-truyen-thong-va-25-nam-ngay-mang-ten-truong-dai-hoc-luat-tp-hcm