Hoạt động

LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI KHOA LUẬT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI (CSII)
Ngày 03/1/2024, Công ty Luật TNHH Đất Luật vinh dự Ký kết Hợp tác với Khoa Luật – Trường Đại học Lao động - Xã hội (CSII) nhằm giúp sinh viên khoa Luật - Trường Đại học Lao động - Xã hội (CSII) có những trải nghiệm làm việc cũng như trau dồi thêm nhiều kiến thức, kỹ năng thực tế.
Chúc cho mối quan hệ hợp tác giữa Khoa Luật - Trường Đại học Lao động - Xã hội (CSII) và Công ty Luật TNHH Đất Luật thành công tốt đẹp, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho Sinh viên - Nhà trường và Doanh nghiệp.