Tin tức tiêu biểu

CÁC BẤT CẬP CỦA MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ DU LỊCH VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN.

      Việc Chính phủ ban hành Nghị định số 02/2022/NĐ-CP quy định hoạt động mua bán, thuê mua căn hộ du lịch (CHDL) phải tuân theo mẫu số 02 [Hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ du lịch (hoặc căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú)] (Hợp Đồng Mẫu 02) được kỳ vọng sẽ góp phần bảo vệ tốt hơn quyền lợi của bên mua trong hoạt động mua bán, thuê mua CHDL. Bởi lẽ, Hợp Đồng Mẫu 02 quy định các điều khoản ràng buộc trách nhiệm của bên bán, bên cho thuê mua khá cụ thể, nhất là quy định liên quan đến phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và vấn đề khác có liên quan đến khai thác, sử dụng CHDL. Tuy nhiên, do pháp luật về hợp đồng mua bán (HĐMB) CHDL nói chung và Hợp Đồng Mẫu 02 nói riêng vẫn còn một số bất cập nếu không kịp thời sửa đổi thì khó có thể bảo vệ được quyền, lợi ích hợp pháp của bên yếu thế hơn trong giao dịch (bên mua) cũng như hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với lĩnh vực kinh doanh này.

      Chính vì vậy, thông qua bài viết “Bàn về hợp đồng mua bán căn hộ du lịch” được đăng tải tại Tạp chí khoa học pháp lý Việt Nam số 02 (162)/2023, nhóm tác giả PGS-TS Ngô Hữu Phước (Phó trưởng Khoa Luật Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Luật – Đại học Quốc gia Tp. HCM) và Luật sư – ThS Đặng Quốc Anh (Công ty Luật TNHH Đất Luật) chỉ ra những bất cập của pháp luật liên quan đến HĐMB CHDL nói chung và Hợp Đồng Mẫu 02 nói riêng nhằm kiến nghị cơ quan chức năng tham khảo để hoàn thiện pháp luật về HĐMB CHDL, mẫu HĐMB CHDL, từ đó hỗ trợ sự phát triển của thị trường du lịch nghỉ dưỡng. Thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tại https://tapchikhplvn.hcmulaw.edu.vn/module/chitietsobao?oid=cf63568f-ae68-4359-8180-5a6c3413be3f.

      Ngoài ra, trước thực trạng người mua CHDL tại dự án đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thành “đất ở không hình thành đơn vị ở” với thời hạn sử dụng đất ổn định lâu dài nhưng nay cơ quan chức năng yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất thương mại, dịch vụ có thời hạn mà không được cơ quan chức năng giải quyết thỏa đáng quyền lợi, Luật sư Đặng Quốc Anh (Công ty Luật TNHH Đất Luật) cũng đã có bài viết “Bảo vệ quyền lợi người đã mua căn hộ du lịch với mục đích sử dụng đất là “đất ở không hình thành đơn vị ở”” nhằm đề xuất các giải pháp bảo vệ quyền lợi của bên mua ngay tình. Bài viết được đăng tải tại Tạp chí khoa học pháp lý Việt Nam số 04 (143)/2021. Thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tại https://tapchikhplvn.hcmulaw.edu.vn/module/chitietsobao?oid=58a81a26-f9db-4099-9d81-a8c167f586d7.

      Bảo vệ quyền lợi của người mua căn hộ du lịch cũng là đề tài được Luật sư Đặng Quốc Anh (Công ty Luật TNHH Đất Luật) nghiên cứu trước đó thông qua luận văn Thạc sĩ “Bảo vệ quyền của người mua căn hộ du lịch tại tỉnh Khánh Hòa và giải pháp hoàn thiện pháp luật kinh doanh căn hộ du lịch”.