Tin tức tiêu biểu

Một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường BĐS phát triển an toàn, lành mạnh.

Để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản (BĐS) liên quan đến thể chế, phát triển nhà ở xã hội (NOXH), nguồn vốn tín dụng, nguồn vốn trái phiếu doanh nghiệp, tổ chức thực hiện của các địa phương và truyền thông giúp khôi phục niềm tin, hỗ trợ thị trường và hoạt động của các doanh nghiệp BĐS, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững (Nghị quyết số 33/NQ-CP).

Theo Nghị quyết số 33/NQ-CP, Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành địa phương, doanh nghiệp trình ban hành các văn bản pháp luật, áp dụng các biện pháp giúp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp như được tổng hợp dưới đây. Tuy vậy, để nhiều nội dung Nghị quyết được áp dụng trên thực tế, đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương phải ban hành các văn bản tương ứng theo chỉ đạo. Điều này khác biệt so với Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu (Nghị quyết số 02/NQ-CP). Theo Nghị quyết số 02/NQ-CP thì nhiều chính sách có lợi cho doanh nghiệp được áp dụng trực tiếp mà không phải chờ các cơ quan liên quan ban hành các văn bản hướng dẫn, chẳng hạn quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp; hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường; giảm 50% tiền thuê đất; cho phép các chủ đầu tư dự án đã được Nhà nước giao đất nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ về nộp tiền sử dụng đất do có khó khăn về tài chính được nộp tiền sử dụng đất theo tiến độ thanh toán tiền bán hàng trong thời gian tối đa 24 tháng kể từ ngày có thông báo nộp tiền sử dụng đất của cơ quan thuế.

Nội dung Chuyên đề này đã được Đất Luật cập nhật cho các Khách hàng thường xuyên của Đất Luật theo địa chỉ email đã đăng ký. Trường hợp Quý Khách hàng chưa đăng ký email với Đất Luật và có mong muốn nhận email cung cấp văn bản từ Đất Luật, vui lòng liên hệ với Đất Luật theo địa chỉ sau để được hỗ trợ (có tính phí cung cấp văn bản):

Ms. Phương - Điện thoại: (028) 6260 7101-Ext: 0 ; Email: datluat@dlf.vn Quý Khách hàng cũng có thể tham khảo nội dung Chuyên đề này tại website của Đất Luật sau thời gian 06 tháng kể từ ngày Chuyên đề được cập nhật cho các Khách hàng thường xuyên của Đất Luật.