Tin tức tiêu biểu

TỌA ĐÀM "NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC PHẦN HỌC KỲ DOANH NGHIỆP"

Sáng ngày 21/12/2021 tại Hội trường B1-204, Khoa Luật Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước UEH (CELG) đã tổ chức Tọa đàm “Nâng cao chất lượng học phần Học kỳ doanh nghiệp” với sự tham gia của các doanh nghiệp đối tác tham gia học kỳ doanh nghiệp, các luật sư và cố vấn tại doanh nghiệp, các giảng viên Khoa Luật và các sinh viên đã tham gia học phần học kỳ doanh nghiệp.

Nguồn: 

https://ueh.edu.vn/tuyen-sinh/toa-dam-nang-cao-chat-luong-hoc-phan-hoc-ky-doanh-nghiep-58040?fbclid=IwAR1QRLyHK2O28UqKixe4ZkQbKxQ47vzboHExKeMu5605uvXXnVglzcckf1Y