Chuyên đề pháp lý

Chuyên đề BHXH bắt buộc đối với NLĐ nước ngoài làm việt tại Việt Nam (cập nhật ngày_21_01_2019)

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam (“NLĐ”) nếu có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ qua có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có ký Hợp đồng lao động (“HĐLĐ”) xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên hoặc không xác định thời hạn với Người sử dụng lao động (“NSDLĐ”) tại Việt Nam (trừ trường hợp di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng; NLĐ đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động về tuổi nghỉ hưu không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc) thì thuộc đối tượng phải đóng Bảo hiểm xã  hội (“BHXH”) bắt buộc theo quy định của pháp luật Việt Nam. Theo đó, NSDLĐ phải đóng trên quỹ tiền lương tháng đóng BHXH của NLĐ là 3,5%, trong đó 3% vào quỹ ốm đau và thai sản, 0.5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Và từ ngày 01/01/2022, thì NSDLĐ còn phải đóng thêm 14% quỹ tiền lương vào quỹ hưu trí và tử tuất. Còn đối với NLĐ thì từ ngày 01/01/2022, NLĐ hàng tháng phải đóng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Tiền lương tháng đóng BHXH  đối với NLĐ đóng BHXH theo chế độ tiền lương do NSDLĐ quyết định là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong HĐLĐ. Trường hợp tiền lương tháng cao hơn 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng BHXH bằng 20 lần mức lương cơ sở và trường hợp NLĐ giao kết HĐLĐ với nhiều NSDLĐ và thuộc diện áp dụng BHXH bắt buộc thì NLĐ và NSDLĐ chỉ đóng BHXH đối với HĐLĐ giao kết đầu tiên. Đối với quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì NSDLĐ phải đóng theo từng HĐLĐ đã giao kết.

Trường hợp vi phạm quy định về đóng BHXH nêu trên cho NLĐ nước ngoài, NSDLĐ sẽ bị phạt vi phạm hành chính lên đến 75 triệu đồng, bị truy nộp số tiền BHXH chưa đóng, chậm đóng và buộc đóng tiền lãi của số tiền BHXH chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất của hoạt động đầu tư từ Quỹ BHXH trong năm.

Do đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Quý Công ty nắm bắt và thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật có liên quan về BHXH bắt buộc đối với NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam vào thực tiễn hoạt động của mình cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho NLĐ là công dân nước ngoài được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo pháp luật Việt Nam, Đất Luật đã hệ thống các quy định pháp luật có liên quan theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Bộ Luật Lao động 2012, Luật An toàn vệ sinh lao động 2015, Nghị định 143/2018/NĐ-CP, Nghị định 11/2016/NĐ-CP; Nghị định 37/2016/NĐ-CP, Nghị định 115/2015/NĐ-CP, Nghị định 95/2013/NĐ-CP, Nghị định số 88/2015/NĐ-CP vào trong chuyên đề này.

Nội dung Chuyên đề này đã được Đất Luật cập nhật cho các Khách hàng thường xuyên của Đất Luật theo địa chỉ email đã đăng ký. Trường hợp Quý Khách hàng chưa đăng ký email với Đất Luật và có mong muốn nhận email cung cấp văn bản từ Đất Luật, vui lòng liên hệ với Đất Luật theo địa chỉ sau để được hỗ trợ (có tính phí cung cấp văn bản):
Ms Xoan. Điện thoại: (028) 6260 7101-Ext: 0 ; Email: xoan.vuong@dlf.vn Quý Khách hàng cũng có thể tham khảo nội dung Chuyên đề này tại website của Đất Luật sau thời gian 06 tháng kể từ ngày Chuyên đề được cập nhật cho các Khách hàng thường xuyên của Đất Luật.