Chuyên đề pháp lý

TỔNG HỢP QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TIÊU BIỂU CÓ HIỆU LỰC NĂM 2024 (Ngày 29/12/2023)

Nhằm hỗ trợ Quý Khách Hàng nắm bắt các quy định mới có hiệu lực năm 2024, có liên quan, ảnh hưởng đến hoạt động của Quý Khách Hàng để có sự chuẩn bị tốt nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình, Đất Luật trân trọng gửi đến Quý Khách Hàng chuyên đề Tổng hợp quy định pháp luật tiêu biểu có hiệu lực năm 2024 như sau:

 1. Quy định pháp luật tiêu biểu có hiệu lực năm 2024
  • Luật Đấu thầu năm 2023
   • Mở rộng phạm vi điều chỉnh theo hướng bổ sung hoạt động lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh.
   • Bổ sung các gói thầu thuộc dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
   • Thay đổi mức đảm bảo dự thầu.
   • Giảm thời gian đấu thầu, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh áp dụng đấu thầu qua mạng.
  • Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023
   • Thu hẹp định nghĩa “người tiêu dùng”; người mua, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho mục đích thương mại không còn được xem là “người tiêu dùng”.
   • Bổ sung 09 nhóm hành vi bị nghiêm cấm đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
   • Bổ sung 07 nhóm người tiêu dùng dễ bị tổn thương; tổ chức, cá nhân kinh doanh chịu trách nhiệm, nghĩa vụ nhiều hơn khi giao dịch với nhóm người tiêu dùng này.
   • Bổ sung nhóm các quy định mới liên quan đến hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.
  • Luật Giá năm 2023
   • Bổ sung trách nhiệm niêm yết giá của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ.
   • Tổ chức, cá nhân kinh doanh hạ giá bán hàng hóa, dịch vụ đối với các hàng hóa, dịch vụ được hạ giá bán hàng hóa, dịch vụ phải niêm yết công khai về mức giá cũ, mức giá mới, thời hạn hạ giá.
   • Hiệp thương giá được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, không còn quy định hiệp thương giá theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
   • Bổ sung các hành vi bị cấm trong lĩnh vực giá, thẩm định giá, như: Loan tin, đưa tin không đúng sự thật, không chính xác về tình hình kinh tế - xã hội gây nhiễu loạn thông tin thị trường, giá hàng hóa, dịch vụ; lợi dụng tình trạng khẩn cấp, sự cố, thảm họa, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh để tăng giá bán hàng hóa, dịch vụ không phù hợp với biến động của giá thành toàn bộ so với điều kiện bình thường nhằm trục lợi;…
  • Luật Giao dịch điện tử năm 2023
   • Luật Giao dịch điện tử năm 2023 không còn quy định về nội dung, hình thức, điều kiện của giao dịch trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác.
   • Kế thừa và hoàn thiện quy định về thông điệp dữ liệu tại Luật Giao dịch điện tử năm 2005, Luật Giao dịch điện tử năm 2023 bổ sung một số hình thức thông điệp dữ liệu, công chứng, chứng thực thông điệp dữ liệu.
   • Bổ sung quy định về phân loại chữ ký điện tử.
   • Bổ sung quy định về các loại hình giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước, đồng thời bổ sung quy định các hoạt động, trách nhiệm của cơ quan nhà nước và hoạt động của cơ quan nhà nước trên môi trường điện tử.
  • Luật Hợp tác xã năm 2023
   • Tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuê đất, đất có mặt nước của Nhà nước để sản xuất, kinh doanh thì được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê đất có mặt nước; trường hợp thuê, thuê lại đất, đất có mặt nước của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để sản xuất, kinh doanh thì được Nhà nước hỗ trợ tiền thuê đất, thuê đất có mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai;…
   • Tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được hưởng mức ưu đãi thuế, ưu đãi phí và lệ phí cao nhất trong cùng lĩnh vực, ngành, nghề và địa bàn.
   • Miễn lệ phí trước bạ đối với cá nhân, tổ chức khi chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn vào hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
  • Tiếp tục giảm 2% thuế suất thuế GTGT từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024.
  • Áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu 15% từ năm tài chính 2024.
  • Doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022 – 2025 được tiếp cận gói hỗ trợ về tư vấn, công nghệ và xúc tiến thương mại.
 2. Các văn bản dự kiến được ban hành và áp dụng năm 2024
  • Loại bỏ phương pháp chiết trừ trong định giá đất; người sử dụng đất đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất,… mà chưa có quyết định phê duyệt giá đất có thể phải nộp bổ sung một khoản tiền bằng lãi suất tiền gửi của kỳ hạn 12 tháng.
  • Tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 01/7/2024.
  • Sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các chính sách liên quan đến thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng khó khăn; mua bán trái phiếu doanh nghiệp; hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng đối với ngân hàng.

   Nội dung chi tiết, Quý Khách Hàng vui lòng tham khảo tại đây .Các chuyên đề chuyên sâu có liên quan đến các quy định mới, Đất Luật sẽ tiếp tục cập nhật đến Quý Khách Hàng trong thời gian tới.
   Trường hợp có vấn đề cần trao đổi thêm, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ Đất Luật để nhận được sự hỗ trợ kịp thời.