Chuyên đề pháp lý

Chuyên đề pháp lý tháng 9/2022

Đất Luật trân trọng gửi đến Quý Khách Hàng bản tin tổng hợp những nội dung đáng lưu ý của các văn bản sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành từ tháng 09/2022, với những tiêu điểm sau:

THUẾ – PHÍ

  • Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng làm căn cứ để tính giá đất được trừ khi tính thuế GTGT là số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được cơ quan nhà nước phê duyệt.

ĐẦU TƯ

  • Người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư ủy quyền cho giám đốc công ty con hạch toán phụ thuộc, giám đốc chi nhánh thực hiện công việc trong quá trình tham gia đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất qua mạng phải sử dụng tài khoản của nhà đầu tư.

TIN VẮN

  • Đơn vị không có tổ chức kế toán riêng cho hoạt động xã hội, từ thiện nếu có hoạt động vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện phải lập báo cáo hàng năm hoặc sau khi kết thúc đợt vận động gửi đến UBND cấp xã.

    Nội dung Chuyên đề này đã được Đất Luật cập nhật cho các Khách hàng thường xuyên của Đất Luật theo địa chỉ email đã đăng ký. Trường hợp Quý Khách hàng chưa đăng ký email với Đất Luật và có mong muốn nhận email cung cấp văn bản từ Đất Luật, vui lòng liên hệ với Đất Luật theo địa chỉ sau để được hỗ trợ (có tính phí cung cấp văn bản):

    Ms. Phương - Điện thoại: (028) 6260 7101-Ext: 0 ; Email: datluat@dlf.vn Quý Khách hàng cũng có thể tham khảo nội dung Chuyên đề này tại website của Đất Luật sau thời gian 06 tháng kể từ ngày Chuyên đề được cập nhật cho các Khách hàng thường xuyên của Đất Luật.