Chuyên đề pháp lý

Chuyên đề quy định pháp luật về dịch vụ MGBDS và Sàn GDBDS (cập nhật ngày 22-8-2019)

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Trước ngày 01/7/2015, tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản khi bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản phải thực hiện thông qua sàn giao dịch bất động sản (trừ các dự án nhà ở xã hội) và phải được sàn giao dịch bất động sản cấp giấy xác nhận bất động sản đã được giao dịch qua sàn giao dịch bất động sản. Từ đó, để tuân thủ quy định pháp luật cũng như tạo sự thuận lợi và chủ động cho công tác kinh doanh bất động sản của mình, nhiều doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án bất động sản đã thực hiện việc lập sàn giao dịch bất động sản. Tuy nhiên, từ ngày 01/07/2015 trở đi, theo Luật Kinh doanh bất động sản 2014, giao dịch bất động sản không bắt buộc phải thực hiện thông qua qua sàn giao dịch bất động sản và các doanh nghiệp được toàn quyền quyết định việc giao dịch bất động sản qua sàn giao dịch bất động sản hay không qua sàn giao dịch bất động sản.

Từ đó, trừ các đơn vị hoạt động kinh doanh chính là môi giới, kinh doanh sàn giao dịch bất động sản mang tính chuyên nghiệp, còn lại các trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đã lập sàn giao dịch bất động sản theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2006 chỉ với mục đích là tuân thủ quy định pháp luật, hoạt động sàn giao dịch bất động sản chỉ là hình thức và không triển khai hoạt động môi giới, kinh doanh sàn giao dịch bất động sản đối với các sản phẩm không do mình đầu tư, thì cần cân nhắc giữa mặt thuận lợi và hạn chế khi tiếp tục duy trì sàn giao dịch bất động sản, vì doanh nghiệp sẽ phải mất thời gian và nguồn lực để thực hiện khá nhiều báo cáo trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ bất dộng sản, điển hình như công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh, lập báo cáo hàng tháng về tình hình giao dịch qua sàn, thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền, báo cáo về phòng chống rửa tiền,… cũng như phải đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất (có diện tích tối thiểu là 50m2 và trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động), nhân sự (phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Trường hợp vi phạm các quy định về hoạt động của sàn giao dịch bất động sản thì doanh nghiệp có thể bị xử phạt tối đa lên đến 50 triệu đồng và bị đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản từ 06 tháng đến 12 tháng.

Vì vậy, để Quý Khách Hàng có đầy đủ thông tin nhằm quyết định việc duy trì hoặc không duy trì sàn giao dịch bất động sản, cũng như để các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản có sự cân nhắc, lựa chọn hình thức kinh doanh phù hợp với mong muốn, nhu cầu của mình và để các đơn vị là chủ đầu tư dự án có cơ sở để kiểm tra, xác minh tính pháp lý của đơn vị sẽ hợp tác với mình trong việc phân phối sản phẩm bất động sản ra thị trường, trong chuyên đề này, Đất Luật đã tổng hợp các điều kiện pháp lý về thành lập và hoạt động đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản và dịch vụ sàn giao dịch bất động sản, thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản cùng các chế tài áp dụng khi vi phạm quy định.

Nội dung Chuyên đề này đã được Đất Luật cập nhật cho các Khách hàng thường xuyên của Đất Luật theo địa chỉ email đã đăng ký. Trường hợp Quý Khách hàng chưa đăng ký email với Đất Luật và có mong muốn nhận email cung cấp văn bản từ Đất Luật, vui lòng liên hệ với Đất Luật theo địa chỉ sau để được hỗ trợ (có tính phí cung cấp văn bản):
Ms Phương. Điện thoại: (028) 6260 7101-Ext: 0 ; Email: datluat@dlf.vn Quý Khách hàng cũng có thể tham khảo nội dung Chuyên đề này tại website của Đất Luật sau thời gian 06 tháng kể từ ngày Chuyên đề được cập nhật cho các Khách hàng thường xuyên của Đất Luật.