Chuyên đề pháp lý

Chuyên đề về lĩnh vực Lao Động Bảo Hiểm Xã Hội_(cập nhật ngày 16-12-2017)

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Từ ngày 25/01/2018 sắp tới sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới đối với Người lao động (“NLĐ”) làm việc theo Hợp đồng lao động (“HĐLĐ”). Cụ thể, mức lương tối thiểu vùng 1 sẽ được điều chỉnh tăng từ 3.750.000 đồng/tháng thành 3.980.000 đồng/tháng, tăng 230.000 đồng/tháng so với quy định hiện hành, tính bình quân chung bốn vùng, mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2018 tăng khoảng 6.5% (tương đương với việc tăng từ 180 ngàn đến 230 ngàn đồng trong bốn vùng lương so với năm 2017). Như vậy, mức lương tối thiểu vùng 2018 vẫn giữ nguyên so với mức tiền lương tối thiểu vùng đã được Hội đồng tiền lương Quốc gia thông qua ngày 07/8/2017, nhưng thời điểm áp dụng bắt đầu từ ngày 25/01/2018 lâu hơn 24 ngày so với dự kiến là 01/01/2018.
Thêm vào đó, từ ngày 01/07/2018, mức lương cơ sở cũng được điều chỉnh tăng từ 1.3 triệu đồng/tháng lên 1.39 triệu đồng/tháng (tăng 90 ngàn đồng/tháng), theo đó, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và trợ cấp ưu đãi cho người có công tăng tương ứng mức tăng lương cơ sở.
Như vậy, mới việc tăng mức lương cơ sở và tăng mức lương tối thiểu vùng năm 2018 sẽ dẫn đến tăng mức đóng góp các khoản trong lĩnh vực lao động tương ứng của NLĐ và doanh nghiệp vì tiền lương tối thiểu vùng là cơ sở để doanh nghiệp và NLĐ thỏa thuận trả lương, và là mức tiền lương tháng thấp nhất để đóng bảo hiểm bắt buộc. Bên cạnh đó, từ ngày 01/01/2018, sẽ có sự thay đổi lớn trong các khoản phải trích đóng BHXH so với quy định hiện hành làm tăng thêm chi phí cho doanh nghiệp, cụ thể ngoài các khoản tiền lương và phụ cấp lương phải trích đóng BHXH thì các khoản bổ sung khác xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong HĐLĐ và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương cũng phải trích đóng BHXH.
Do đó, để tạo thuận lợi cho Quý Công ty nắm bắt và chuẩn bị kế hoạch về chính sách lương cho năm 2018 cũng như thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật có liên quan đến các loại quỹ mà người sử dụng lao động (“NSDLĐ”) phải đóng trong lĩnh vực lao động, chúng tôi đã hệ thống các quy định pháp luật có liên quan đến mức lương cơ sở, mức lương tối thiểu vùng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn cũng như chế tài hành chính và hình sự được áp dụng trong trường hợp vi phạm quy định vào trong chuyên đề này.

Nội dung Chuyên đề này đã được Đất Luật cập nhật cho các Khách hàng thường xuyên của Đất Luật theo địa chỉ email đã đăng ký. Trường hợp Quý Khách hàng chưa đăng ký email với Đất Luật và có mong muốn nhận email cung cấp văn bản từ Đất Luật, vui lòng liên hệ với Đất Luật theo địa chỉ sau để được hỗ trợ (có tính phí cung cấp văn bản):

Ms Xoan. Điện thoại: (028) 6260 7101-Ext: 0 ; Email: xoan.vuong@dlf.vn Quý Khách hàng cũng có thể tham khảo nội dung Chuyên đề này tại website của Đất Luật sau thời gian 06 tháng kể từ ngày Chuyên đề được cập nhật cho các Khách hàng thường xuyên của Đất Luật.