Chuyên đề pháp lý

TỔNG HỢP MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TIÊU BIỂU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019 (Cập nhật ngày 21/12/2020)

Từ ngày 01/01/2021, Bộ luật Lao động (BLLĐ) 2019 chính thức có hiệu lực thi hành với nhiều quy định mới mang tính đột phá, đảm bảo hơn sự tự do giao kết cũng như chấm dứt Hợp đồng lao động (HĐLĐ); đảm bảo bình đẳng giới, phòng tránh lao động cưỡng bức và tạo hành lang thuận lợi hơn trong thực hiện hợp đồng, đảm bảo các quyền, nghĩa vụ của các bên, thể hiện ý chí của các bên, sự bình đẳng, tự do của người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) trong quá trình xác lập, duy trì, chấm dứt mối quan hệ lao động cũng như giải quyết các vấn đề có liên quan.

Do đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Quý Khách Hàng nắm bắt và áp dụng các quy định của pháp luật lao động (PLLĐ) 2019 vào thực tiễn hoạt động của mình, Đất Luật tiến hành khái quát một số nội dung tiêu biểu của PLLĐ 2019 vào chuyên đề này như sau:

 1. Quản lý lao động
 2. Giao kết HĐLĐ
 3. Thực hiện HĐLĐ
 4. Lao động nữ và đảm bảo bình đẳng giới
 5. Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc
 6. Tiền lương
 7. Làm thêm giờ
 8. Thời giờ nghỉ ngơi
 9. Nghỉ lễ, tết
 10. Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương
 11. Thời giờ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương
 12. Tăng tuổi nghỉ hưu
 13. Chấm dứt HĐLĐ
 14. Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc
 15. Xử lý HĐLĐ vô hiệu

Nội dung Chuyên đề này đã được Đất Luật cập nhật cho các Khách hàng thường xuyên của Đất Luật theo địa chỉ email đã đăng ký. Trường hợp Quý Khách hàng chưa đăng ký email với Đất Luật và có mong muốn nhận email cung cấp văn bản từ Đất Luật, vui lòng liên hệ với Đất Luật theo địa chỉ sau để được hỗ trợ (có tính phí cung cấp văn bản):
Ms. Phương - Điện thoại: (028) 6260 7101-Ext: 0 ; Email: datluat@dlf.vn Quý Khách hàng cũng có thể tham khảo nội dung Chuyên đề này tại website của Đất Luật sau thời gian 06 tháng kể từ ngày Chuyên đề được cập nhật cho các Khách hàng thường xuyên của Đất Luật.