Dịch Vụ Cung Cấp

THAM GIA TỐ TỤNG, ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

Tư vấn, phân tích và đánh giá về điểm mạnh, điểm yếu của các bên trong tranh chấp;
Tư vấn về cách thức, biện pháp giải quyết tranh chấp;
Đại diện cho Quý Khách Hàng trong việc đàm phán giải quyết tranh chấp;
Tham gia điều tra, thu thập, kiểm tra và đánh giá chứng cứ, tài liệu;
Tư vấn và hỗ trợ Quý Khách Hàng soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ xuất trình trước tòa án, trọng tài, cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
Đại diện theo ủy quyền để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đương sự trong các vụ án/việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính, hình sự;
Đại diện trong thủ tục thi hành án dân sự;
Các công việc đại diện khác theo ủy quyền của Quý Khách Hàng.