Dịch Vụ Cung Cấp

TƯ VẤN, SOẠN THẢO, SOÁT XÉT CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG

Tư vấn, phân tích, đánh giá, soát xét các hợp đồng kinh doanh, thương mại, dân sự, lao động,.. để đảm bảo phù hợp lợi ích của các bên cũng như quy định pháp luật hiện hành;

Soạn thảo các loại hợp đồng, giao dịch phát sinh trong quá trình hoạt động của Quý Khách Hàng;

Chỉnh sửa, hoàn thiện các loại hợp đồng theo yêu cầu của Quý Khách Hàng và đối tác;

Đại diện và thay mặt Quý Khách Hàng thương lượng, đàm phán với các đối tác về nội dung hợp đồng;

Thương lượng, giải quyết các vấn đề phát sinh từ việc thực hiện hợp đồng của Quý Khách Hàng với đối tác, cơ quan Nhà nước.