Dịch Vụ Cung Cấp

TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP, THUẾ, LAO ĐỘNG

Tư vấn chính sách, điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam và các hình thức đầu tư phù hợp nhu cầu, mục đích và khả năng của Quý Khách Hàng;

Tư vấn về lựa chọn hình thức doanh nghiệp phù hợp với kế hoạch kinh doanh, tình hình thị trường, khả năng tài chính của Quý Khách Hàng;

Phân tích, đánh giá các thuận lợi và khó khăn của các chính sách đầu tư hiện tại cũng như các chính sách sẽ được ban hành để cùng Quý Khách Hàng có sự chuẩn bị phù hợp nhằm tận dụng tối đa các ưu đãi từ chính sách;

Đại diện Quý Khách Hàng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và liên hệ các cơ quan chức năng thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư, thẩm tra dự án đầu tư, thành lập doanh nghiệp và thực hiện các thủ tục thay đổi khác trong quá trình hoạt động;

Soạn thảo và cung cấp các hồ sơ, tài liệu phục vụ cho hoạt động nội bộ của doanh nghiệp;

Tư vấn các quy định pháp luật, chính sách liên quan đến Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế VAT, Thuế xuất nhập khẩu, Thuế nhà thầu, Thuế thu nhập cá nhân, Thuế sử dụng đất nông nghiệp, Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Tiền sử dụng đất, Tiền thuê đất, Lệ phí trước bạ…;

Đại diện Quý Khách Hàng làm việc với các cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân để giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động.