Tin tức tiêu biểu

CHO GHI NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI

Người lao động cần tối thiểu 20 năm làm việc (với điều kiện không ăn chơi gì) mới có thể mua được căn hộ chung cư thuộc dự án nhà ở thương mại (NOTM) (không đề cập đến căn hộ cao cấp). Trong khi đó, nhà ở xã hội (NOXH) thì cung không đủ cầu, chủ đầu tư (CĐT) lẫn người có thu nhập trung bình khá không mặn mà do các bất cập có liên quan đến thủ tục đầu tư cũng như định đoạt tài sản.

NOXH thì CĐT được miễn tiền sử dụng đất (SDĐ), ngân sách không thu được tiền SDĐ. NOTM thì CĐT phải nộp tiền SDĐ, góp phần làm tăng thu ngân sách. Người mua nhà ở trong những trường hợp nhất định được nợ tiền SDĐ, trừ người mua nhà ở tại các dự án phát triển NOTM.

Theo đó, bài viết đề xuất cho ghi nợ tiền SDĐ dự án NOTM đáp ứng các điều kiện nhất định (nhà ở vừa túi tiền/affordable housing (nằm ở khoảng giữa NOXH và NOTM)) nhằm kéo giảm giá bán nhà ở, tăng thu cho ngân sách, cụ thể:

  • Ổn định nguồn thu ngân sách (tiền SDĐ thay vì thu một lần sẽ thu thành nhiều lần, kèm theo tiền lãi phát sinh; ngân sách vẫn thu được tiền SDĐ thay vì không thu được tiền SDĐ như trường hợp làm dự án NOXH);
  • Tạo điều kiện cho nhiều người được mua nhà ở khi không tính tiền SDĐ vào giá bán nhà ở tại thời điểm ký Hợp đồng mua bán nhà ở (từ đó kéo giảm các chi phí khác như lãi vay của CĐT lẫn bên mua nhà ở,…);
  • Đẩy nhanh thủ tục đầu tư, xây dựng dự án khi CĐT có thể triển khai thủ tục đầu tư, xây dựng mà không phụ thuộc vào việc chờ hoàn tất thủ tục nộp tiền SDĐ mới có thể triển khai các thủ tục có liên quan như quy định hiện hành.
  • Thúc đẩy sự phát triển các ngành nghề có liên quan (ngành BĐS có liên quan trực tiếp đến khoảng 40 ngành nghề khác), tạo công ăn việc làm cho xã hội và qua đó tăng nguồn thu cho ngân sách.

Thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tham luận của Luật sư-ThS Đặng Quốc Anh – Công ty Luật TNHH Đất Luật (2023), Bàn về việc cho ghi nợ tiền sử dụng đất dự án phát triển nhà ở thương mại, Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp trường: Pháp luật về đất đai: Những vấn đề pháp lý và thực tiễn, (trg 110 – 120). Tp. Hồ Chí Minh. Nhà xuất bản Tài chính. https://cdn.me-qr.com/pdf/14047788.pdf, truy cập ngày 14/4/2023.