Chuyên đề pháp lý

Chuyên đề nghĩa vụ tài chính trong quá trình sử dụng đất (cập nhật ngày 13-8-2019)

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Từ ngày 12/08/2019, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, hệ số điều chỉnh giá đất được áp dụng cho các khu vực tăng 0.5 lần so với hệ số điều chỉnh giá đất được áp dụng năm 2018, áp dụng cho các trường hợp (i) tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; (ii) hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá; (iii) xác định đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá; (iv) xác định đơn giá thuê đất khi chuyển từ thuê đất trả tiền hằng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; (v) xác định đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước; (vi) xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị; (vii) xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê. Thêm vào đó, Quận 2 được xếp vào khu vực 2 thay vì thuộc khu vực 3 như trước.

Theo đó, Đất Luật tiếp tục cập nhật nội dung mới của Quyết định 18/2019/QĐ-UBND vào chuyên đề liên quan đến các nghĩa vụ tài chính mà tổ chức, cá nhân sử dụng đất phải thực hiện trong quá trình sử dụng đất và thực hiện các giao dịch liên quan đến QSDĐ, tài sản gắn liền với đất để thuận tiện cho Quý Khách Hàng nắm bắt và thực hiện

Nội dung Chuyên đề này đã được Đất Luật cập nhật cho các Khách hàng thường xuyên của Đất Luật theo địa chỉ email đã đăng ký. Trường hợp Quý Khách hàng chưa đăng ký email với Đất Luật và có mong muốn nhận email cung cấp văn bản từ Đất Luật, vui lòng liên hệ với Đất Luật theo địa chỉ sau để được hỗ trợ (có tính phí cung cấp văn bản):
Ms Phương. Điện thoại: (028) 6260 7101-Ext: 0 ; Email: datluat@dlf.vn Quý Khách hàng cũng có thể tham khảo nội dung Chuyên đề này tại website của Đất Luật sau thời gian 06 tháng kể từ ngày Chuyên đề được cập nhật cho các Khách hàng thường xuyên của Đất Luật.