Chuyên đề pháp lý

Chuyên đề phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ bất động sản (cập nhật ngày 16-08-2019)

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Nhằm phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố trong lĩnh vực bất động sản cũng như để hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng Đề cương chi tiết quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, Bộ Xây dựng đã có Công văn số 1590/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu báo cáo giao dịch bất động sản bằng tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên. Cụ thể, Bộ Xây dựng yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản thực hiện các quy định về nhận biết khách hàng, cập nhật thông tin khách hàng; rà soát các giao dịch, khách hàng; phân công cán bộ thực hiện phòng, chống rửa tiền,…

Trường hợp vi phạm hoặc không thực hiện các quy định về phòng, chống rửa tiền, tùy theo mức độ vi phạm, sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính lên đến 200 triệu đồng theo quy định tại Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, trong đó quy định một số hành vi vi phạm đáng chú ý như sau:

  • Không ban hành một hoặc một số các quy định nội bộ quy định tại Điều 20 Luật Phòng, chống rửa tiền 2012 thì bị phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 80 triệu đồng;
  • Vi phạm quy định về nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng thì bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng;
  • Vi phạm quy định về phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro thì bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến mức cao nhất là 100 triệu đồng;
  • vi phạm quy định về báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố thì bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến mức cao nhất là 200 triệu đồng.

Do đó nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Qúy khách hàng nắm bắt và thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật có liên quan về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ bất động sản, Đất Luật tiếp tục hệ thống các quy định có liên quan vào chuyên đề này để Quý Khách hàng theo dõi và áp dụng vào hoạt động của mình

Nội dung Chuyên đề này đã được Đất Luật cập nhật cho các Khách hàng thường xuyên của Đất Luật theo địa chỉ email đã đăng ký. Trường hợp Quý Khách hàng chưa đăng ký email với Đất Luật và có mong muốn nhận email cung cấp văn bản từ Đất Luật, vui lòng liên hệ với Đất Luật theo địa chỉ sau để được hỗ trợ (có tính phí cung cấp văn bản):
Ms Phương. Điện thoại: (028) 6260 7101-Ext: 0 ; Email: datluat@dlf.vn Quý Khách hàng cũng có thể tham khảo nội dung Chuyên đề này tại website của Đất Luật sau thời gian 06 tháng kể từ ngày Chuyên đề được cập nhật cho các Khách hàng thường xuyên của Đất Luật.