Chuyên đề pháp lý

Quy định pháp luật về thu hồi đất bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất_(cập nhật ngày 13-11-2017)

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Từ ngày 05/12/2017 sắp tới, để được xác định là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì hộ gia đình, cá nhân phải đáp ứng đầy đủ các căn cứ được quy định tại Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, cụ thể: đối với cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì (i) đang sử dụng đất nông nghiệp; (ii) không thuộc đối tượng được hưởng lương thường xuyên, đối tượng đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp xã hội; (iii) có nguồn thu nhập thường xuyên từ sản xuất nông nghiệp trên diện tích đất đang sử dụng. Đối với hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp là (i) đang sử dụng đất nông nghiệp; (ii) có ít nhất một thành viên của hộ gia đình không thuộc đối tượng được hưởng lương thường xuyên, đối tượng đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp xã hội; (iii) có nguồn thu nhập thường xuyên từ sản xuất nông nghiệp trên diện tích đang sử dụng. Ngoài ra, Thông tư 33/2017/TT-BTNMT đã bổ sung thêm hướng dẫn trong việc xác định diện tích đất nông nghiệp để tính hỗ trợ ổn định đời sống khi Nhà nước thu hồi đất. Cụ thể, diện tích đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng trong phạm vi xã, phường, thị trấn có đất thu hồi tại thời điểm có quyết định thu hồi đất được bổ sung thêm hai trường hợp (1) đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng do nhận giao khoán đất của các công ty nông, lâm nghiệp được chuyển đổi từ các nông, lâm trường quốc doanh (không bao gồm đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ) đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó; (2) Đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng do nhận giao khoán đất của tập đoàn sản xuất nông nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó. Thêm vào đó, Thông tư trên còn bổ sung thêm quy định giá đất làm căn cứ tính hỗ trợ cho người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước nằm trong phạm vi thu hồi đất phải phá dỡ trong trường hợp không có nhà tái định cư để bố trí là giá đất cụ thể được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất. Và quy định bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng.
Nhằm giúp Quý Công ty nắm bắt các nội dung mới về quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, Đất Luật tiếp tục cập nhật các nội dung mới của Thông tư 33/2017/TT-BTNMT vào chuyên đề này để Quý Công ty tham khảo.  

Nội dung Chuyên đề này đã được Đất Luật cập nhật cho các Khách hàng thường xuyên của Đất Luật theo địa chỉ email đã đăng ký. Trường hợp Quý Khách hàng chưa đăng ký email với Đất Luật và có mong muốn nhận email cung cấp văn bản từ Đất Luật, vui lòng liên hệ với Đất Luật theo địa chỉ sau để được hỗ trợ (có tính phí cung cấp văn bản):

Ms Xoan. Điện thoại: (028) 6260 7101-Ext: 0 ; Email: xoan.vuong@dlf.vn Quý Khách hàng cũng có thể tham khảo nội dung Chuyên đề này tại website của Đất Luật  tại đây.