Chuyên đề pháp lý

TỔNG HỢP MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TIÊU BIỂU CỦA LUẬT XÂY DỰNG NĂM 2020 (cập nhật ngày 10/12/2020)

Từ ngày 15/8/2020, một số nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17/6/2020 (Luật Xây dựng 2020) đã được áp dụng như: (i) công trình đã được cơ quan xây dựng thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng (TKXD) triển khai sau thiết kế cơ sở (TKCS) đủ điều kiện phê duyệt TKXD được miễn giấy phép xây dựng (GPXD); (ii) cho phép các công trình đã có TKXD triển khai sau TKCS được cấp phép xây dựng theo giai đoạn; (iii) thay đổi thẩm quyền cấp GPXD của Bộ Xây dựng và UBND cấp tỉnh đối với các công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II;… (nội dung chi tiết, Quý Khách Hàng vui lòng tham khảo tại Chuyên đề TỔNG HỢP CÁC ĐIỂM SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CỦA LUẬT XÂY DỰNG SỬA ĐỔI NĂM 2020 SO VỚI LUẬT XÂY DỰNG NĂM 2014 ĐƯỢC ÁP DỤNG TỪ NGÀY 15/08/2020 đã được Đất Luật cập nhật cho Quý Khách Hàng ngày 10/8/2020). Sắp tới đây, từ ngày 01/01/2021, các nội dung sửa đổi, bổ sung còn lại của Luật Xây dựng 2020 sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. So với Luật Xây dựng 2014, Luật Xây dựng 2020 đã có nhiều bước tiến mới trong việc đơn giản hóa thủ tục cấp GPXD như rút ngắn thời hạn cấp GPXD 10 ngày so với trước đây, bổ sung thêm nhiều trường hợp được miễn GPXD, điều chỉnh nhiều nội dung chồng chéo, bất hợp lý giữa pháp luật xây dựng với Luật Đất đai 2013, Luật Nhà ở 2014,…

Do đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Quý Khách Hàng có cái nhìn tổng thể để có sự chuẩn bị phù hợp cho hoạt động xây dựng của mình, Đất Luật đã tiến hành khái quát hóa một số nội dung mới tiêu biểu của Luật Xây dựng 2020 vào trong chuyên đề này với nội dung chi tiết như dưới đây:

  1. Bãi bỏ khái niệm “nhà ở riêng lẻ”.
  2. Thống nhất khái niệm “chủ đầu tư” và “nhà đầu tư”.
  3. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, đánh giá sơ bộ tác động môi trường.
  4. Công trình xây dựng được miễn GPXD.
  5. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị.
  6. Điều kiện cấp GPXD có thời hạn.
  7. Thời hạn cấp GPXD.
  8. Điều kiện khởi công xây dựng.

Nội dung Chuyên đề này đã được Đất Luật cập nhật cho các Khách hàng thường xuyên của Đất Luật theo địa chỉ email đã đăng ký. Trường hợp Quý Khách hàng chưa đăng ký email với Đất Luật và có mong muốn nhận email cung cấp văn bản từ Đất Luật, vui lòng liên hệ với Đất Luật theo địa chỉ sau để được hỗ trợ (có tính phí cung cấp văn bản):
Ms. Phương - Điện thoại: (028) 6260 7101-Ext: 0 ; Email: datluat@dlf.vn Quý Khách hàng cũng có thể tham khảo nội dung Chuyên đề này tại website của Đất Luật sau thời gian 06 tháng kể từ ngày Chuyên đề được cập nhật cho các Khách hàng thường xuyên của Đất Luật.