Chuyên đề pháp lý

TỔNG HỢP MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TIÊU BIỂU CỦA PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 CÓ HIỆU LỰC NĂM 2021 (Cập nhật ngày 29/12/2020)

Từ ngày 08/02/2021, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (Nghị định số 148/2020/NĐ-CP) sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Theo đó, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP đã khắc phục hàng loạt nút thắt trong việc sử dụng đất đai đã và đang gây cản trở hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.

Do đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Quý Khách Hàng trong việc nắm bắt các quy định mới của pháp luật để có sự chuẩn bị phù hợp cho hoạt động đầu tư, xây dựng của mình, Đất Luật đã khái quát một số nội dung mới tiêu biểu của Nghị định số 148/2020/NĐ-CP và Nghị quyết số 132/2020/QH14 vào trong chuyên đề này với nội dung chi tiết như dưới đây:

  1. Nhà nước thực hiện việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý khi đáp ứng các điều kiện và tuân thủ nguyên tắc sau
  2. Xử lý đối với QSDĐ để thực hiện dự án đầu tư không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất mà NSDĐ không đáp ứng đủ điều kiện chuyển nhượng hoặc không có quyền chuyển nhượng QSSĐ
  3. Điều kiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng QSDĐ dưới hình thức phân lô, bán nền
  4. Trình tự, thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (GCNQSDĐ) cho người nhận chuyển nhượng QSDĐ, mua nhà ở, công trình xây dựng trong dự án phát triển nhà ở
  5. Hỗ trợ cho thuê đất để tiếp tục sản xuất, kinh doanh đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng mà người sử dụng đất không được bồi thường về đất
  6. Quyền và nghĩa vụ khi sử dụng đất quốc phòng, an ninh

Nội dung Chuyên đề này đã được Đất Luật cập nhật cho các Khách hàng thường xuyên của Đất Luật theo địa chỉ email đã đăng ký. Trường hợp Quý Khách hàng chưa đăng ký email với Đất Luật và có mong muốn nhận email cung cấp văn bản từ Đất Luật, vui lòng liên hệ với Đất Luật theo địa chỉ sau để được hỗ trợ (có tính phí cung cấp văn bản):

Ms. Phương - Điện thoại: (028) 6260 7101-Ext: 0 ; Email: datluat@dlf.vn Quý Khách hàng cũng có thể tham khảo nội dung Chuyên đề này tại website của Đất Luật sau thời gian 06 tháng kể từ ngày Chuyên đề được cập nhật cho các Khách hàng thường xuyên của Đất Luật.