Chuyên đề pháp lý

Quy định về Giấy phép xây dựng (cập nhật ngày 11-10-2017)
Quy định về Giấy phép xây dựng (cập nhật ngày 11-10-2017)
15/11/2018
heo quy trình hiện tại để thực hiện một dự án đầu tư xây dựng thì doanh nghiệp phải trải qua rất nhiều bước như đăng ký đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư thực hiện...
Nghĩa vụ tài chính trong quá trình sử dụng đất ( cập nhật ngày 19-10-2017)
Nghĩa vụ tài chính trong quá trình sử dụng đất ( cập nhật ngày 19-10-2017)
15/11/2018
Kính gửi Quý Khách Hàng. Từ ngày 15/10/2017, theo Quyết định 54/2017/QĐ-UBND giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà tại khu vực Tp. Hồ Chí Minh được xác định b...
Chuyên đề thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng (cập nhật ngày 20-10-2017)
Chuyên đề thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng (cập nhật ngày 20-10-2017)
15/11/2018
Chuyên đề pháp lý.
Chuyên đề cấp giấy chứng nhận trong dự án phát triển nhà ở
Chuyên đề cấp giấy chứng nhận trong dự án phát triển nhà ở
15/11/2018
Theo quy định Luật Nhà ở 2014 thì việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (“GCN”) đối với căn hộ chung...