Chuyên đề pháp lý

Chuyên đề pháp lý về việc sử dụng hóa đơn điện tử của Doanh Nghiệp_(cập nhật ngày 18-10-2018)
Chuyên đề pháp lý về việc sử dụng hóa đơn điện tử của Doanh Nghiệp_(cập nhật ngày 18-10-2018)
15/11/2018
Chuyên đề pháp lý
Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất _(cập nhật ngày 15-03-2018)
Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất _(cập nhật ngày 15-03-2018)
15/11/2018
Chuyen de phap ly
Chuyên đề về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài_(cập nhật ngày 22-12-2017)
Chuyên đề về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài_(cập nhật ngày 22-12-2017)
15/11/2018
Chuyên đề pháp lý
Quy định luật về Nhà Ở Xã Hội_(cập nhật ngày 18-12-2017)
Quy định luật về Nhà Ở Xã Hội_(cập nhật ngày 18-12-2017)
15/11/2018
Chuyen de phap ly
Chuyên đề về lĩnh vực Lao Động Bảo Hiểm Xã Hội_(cập nhật ngày 16-12-2017)
Chuyên đề về lĩnh vực Lao Động Bảo Hiểm Xã Hội_(cập nhật ngày 16-12-2017)
15/11/2018
Chuyen de phap ly
Quy định pháp luật về thu hồi đất bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất_(cập nhật ngày 13-11-2017)
Quy định pháp luật về thu hồi đất bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất_(cập nhật ngày 13-11-2017)
15/11/2018
Chuyên đề pháp lý
Chuyên đề cấp GCN trong dự án phát triển nhà ở _(cập nhật ngày 10-11-2017)
Chuyên đề cấp GCN trong dự án phát triển nhà ở _(cập nhật ngày 10-11-2017)
15/11/2018
Chuyên đề pháp lý
Điều kiện, thủ tục huy động vốn dự án phát triển nhà ở Thương mại (cập nhật ngày 26-10-2017)
Điều kiện, thủ tục huy động vốn dự án phát triển nhà ở Thương mại (cập nhật ngày 26-10-2017)
15/11/2018
Theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2014, trước khi ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư (“CĐT”) phải có cam kết bảo l...
Quy định về Giấy phép xây dựng (cập nhật ngày 11-10-2017)
Quy định về Giấy phép xây dựng (cập nhật ngày 11-10-2017)
15/11/2018
heo quy trình hiện tại để thực hiện một dự án đầu tư xây dựng thì doanh nghiệp phải trải qua rất nhiều bước như đăng ký đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư thực hiện...
Nghĩa vụ tài chính trong quá trình sử dụng đất ( cập nhật ngày 19-10-2017)
Nghĩa vụ tài chính trong quá trình sử dụng đất ( cập nhật ngày 19-10-2017)
15/11/2018
Kính gửi Quý Khách Hàng. Từ ngày 15/10/2017, theo Quyết định 54/2017/QĐ-UBND giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà tại khu vực Tp. Hồ Chí Minh được xác định b...