Chuyên đề pháp lý

Quy định pháp luật về hợp đồng lao động_( cập nhật ngày 15-11-2018)
Quy định pháp luật về hợp đồng lao động_( cập nhật ngày 15-11-2018)
15/11/2018
Chuyên đề pháp lý.
Chuyên đề pháp lý về việc sử dụng hóa đơn điện tử của Doanh Nghiệp_(cập nhật ngày 18-10-2018)
Chuyên đề pháp lý về việc sử dụng hóa đơn điện tử của Doanh Nghiệp_(cập nhật ngày 18-10-2018)
15/11/2018
Chuyên đề pháp lý
Tổng hợp các khoản thu nhập do NSDLD trả không đóng BHXH và không nộp thuế TNCN_(CẬP NHẬT NGÀY 01-09-2018)
Tổng hợp các khoản thu nhập do NSDLD trả không đóng BHXH và không nộp thuế TNCN_(CẬP NHẬT NGÀY 01-09-2018)
15/11/2018
Chuyên đề pháp lý
Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất _(cập nhật ngày 15-03-2018)
Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất _(cập nhật ngày 15-03-2018)
15/11/2018
Chuyen de phap ly
Chuyên đề về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài_(cập nhật ngày 22-12-2017)
Chuyên đề về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài_(cập nhật ngày 22-12-2017)
15/11/2018
Chuyên đề pháp lý
Quy định luật về Nhà Ở Xã Hội_(cập nhật ngày 18-12-2017)
Quy định luật về Nhà Ở Xã Hội_(cập nhật ngày 18-12-2017)
15/11/2018
Chuyen de phap ly
Chuyên đề về lĩnh vực Lao Động Bảo Hiểm Xã Hội_(cập nhật ngày 16-12-2017)
Chuyên đề về lĩnh vực Lao Động Bảo Hiểm Xã Hội_(cập nhật ngày 16-12-2017)
15/11/2018
Chuyen de phap ly
Quy định pháp luật về thu hồi đất bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất_(cập nhật ngày 13-11-2017)
Quy định pháp luật về thu hồi đất bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất_(cập nhật ngày 13-11-2017)
15/11/2018
Chuyên đề pháp lý
Chuyên đề cấp GCN trong dự án phát triển nhà ở _(cập nhật ngày 10-11-2017)
Chuyên đề cấp GCN trong dự án phát triển nhà ở _(cập nhật ngày 10-11-2017)
15/11/2018
Chuyên đề pháp lý
Điều kiện, thủ tục huy động vốn dự án phát triển nhà ở Thương mại (cập nhật ngày 26-10-2017)
Điều kiện, thủ tục huy động vốn dự án phát triển nhà ở Thương mại (cập nhật ngày 26-10-2017)
15/11/2018
Theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2014, trước khi ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư (“CĐT”) phải có cam kết bảo l...